22 กุมภาพันธ์ 2562 ฝุ่น 8 จังหวัดทั่วไทยเกินค่ามาตรฐานหนักสุดลำปาง-เชียงใหม่

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_327578/

ข้อมูลคุณภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่าสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ มลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 34 – 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 53 – 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 36 – 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น